Vernieuwd bestuur voor Stichting Marjoleinveldkruiden

Op 12 mei 2012 is het bestuur van de stichting Marjoleinveldkruiden vernieuwd en uitgebreid. De bestuursleden brengen met elkaar een goede mix van de benodigde ervaring mee.

Op onderstaande foto van links naar rechts:
– Wim Plantenga. Wim werkt als sociaal geograaf bij het CBS. Hij heeft enkele jaren in de zorg gewerkt, en brengt daarmee onder andere ervaring vanuit de praktijk mee.
– Conny Aalbersberg. Conny is gepensioneerd predikante, en was daarvoor lerares. Zij heeft hiermee goede aansluiting met het ‘sociale systeem’ in de NoordOostPolder.
– Geert Martens. Geert werkt als proces en financial controller bij het UWV en brengt daarmee financiële en organisatorische expertise in.
– Elly Schut. Elly is actief geweest in verschillende bestuurs- en managementfuncties bij zorg-, welzijns- en culturele instellingen van allerlei omvang.