Informatie & Publicaties

Op deze pagina vindt u alle formele informatie over de stichting Marjoleinveldkruiden.

Jaarverslagen
Fundament – Jaarverslag 2010
Infrastructuur – Jaarverslag 2011
Organisatie – Jaarverslag 2012
Uitbreiding – Jaarverslag 2013
Bekendheid – Jaarverslag 2014
2015 – Jaarverslag 2015
2016 – Jaarverslag 2016
2017 – Financien 2017. Het uitgebreidere jaarverslag is hier te vinden.
2018 – Jaarverslag 2018
2019 – Jaarverslag 2019
2020 – Jaarverslag 2020
2021 – Jaarverslag 2021

2022 – Jaarverslag 2022

Beleidsplan
In 2021 is een beleidsvisie ontwikkeld waarin is uitgewerkt hoe Marjoleinveldkruiden er in 2030 uit zou kunnen zien. De presentatie is tevens bedoeld om in gesprek te gaan met mogelijke samenwerkende organisatie. De presentatie is hier te vinden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Marjoleinveldkruiden is op dit moment als volgt samengesteld:

  • Geert Martens (voorzitter): Geert werkte als proces en financial controller bij het UWV en brengt daarmee financiële en organisatorische expertise in. Tevens zorgt Geert voor de continuïteit gezien zijn bestuursfunctie en betrokkenheid sinds de oprichting van de stichting.
  • Conny Aalbersberg (vice-voorzitter): Conny is gepensioneerd predikante in Emmeloord, en was daarvoor lerares. Zij heeft hiermee goede aansluiting met het ‘sociale systeem’ in de Noordoostpolder.
  • Elly Schut (secretaris): Elly is actief geweest in verschillende bestuurs- en managementfuncties bij zorg-, welzijns- en culturele instellingen van verschillende omvang.

KvK, bank en fiscaal
Stichting Marjoleinveldkruiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32162368. De financiën van de stichting lopen via de Triodos bank onder nummer NL73 TRIO 0212 3798 36. Het fiscale (RSIN) nummer is 8215.35.900. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Transparantie
Marjoleinveldkruiden staat geregistreerd bij de Kennisbank Filantropie. Marjoleinveldkruiden is ook aangemeld bij de website Geef.nl. Alle informatie in het kader van transparantie staat daar eveneens netjes bij elkaar via deze link.