NL Doet op 28 en 29 mei

Vorig jaar maart moesten we helaas vanwege corona deze actiedagen mede op advies van de NL Doet organisatie op het laatste moment annuleren. Dit jaar zijn, ook vanwege corona, de landelijke NL-Doetdagen verplaatst van maart naar 28 en 29 mei. Aangezien dan mogelijk veel mensen al één of zelfs twee keer zijn gevaccineerd en de klussen buiten zijn, durven we het aan om NL-Doet dit jaar door te laten gaan, uiteraard met inachtneming van de maatregelen: 1,5 m afstand en mondkapje op. Er zijn voldoende desinfectiemiddelen en mondkapjes aanwezig.

Onze buitenactiviteiten bestaan o.a. uit het schonen van de windsingels (vooral heel veel takken verwijderen). Ook kinderen kunnen hierbij goed helpen. Van deze takken willen we een ril in de windsingel maken als schuilplaats voor vogels, egels en andere dieren. Ook de composthoop willen we graag omzetten. Voor alle informatie over onze activiteiten verwijzen we u naar www.NL-Doet.nl. De lunch en overige catering wordt door ons verzorgd. Mocht u op beide of één van deze dagen een handje komen helpen, dan stellen we opgave via www.NL-Doet.nl en via ons emailadres (i.v.m. de catering) zeer op prijs.

De ervaring leert dat het altijd zeer productieve en gezellige dagen zijn. Graag tot ziens!

Noot: de NL Doet website functioneert op dit moment niet goed. Aanmelden graag per email en later liefst ook bij NL Doet zelf zodat ze daar ook weten hoeveel personen er bij Marjoleinveldkruiden komen helpen.